Test jezelf! op
verschillende
niveaus
  • Op het einde van elk deel kunnen de leerlingen een geïntegreerde zelftoets maken. Door de opdrachten op te lossen en te verbeteren, kunnen ze inschatten of ze de kennis, vaardigheden en strategieën al voldoende beheersen.

  • De zelftoets bestaat uit twee niveaus: basisniveau en uitbreidingsniveau.
  • Op Pelckmans Portaal kunnen de leerlingen een individueel remediëringstraject volgen.

Uit: Campus Nederlands 1 leerwerkboek plus

Uit: Campus Nederlands 1 werkboek

  • In de rubriek Genietend lezen passen de leerlingen de geziene leerstof uit de fictielessen toe op nieuwe artistiek-literaire teksten en verhogen op die manier hun literaire competentie.
  • De creatieve opdrachten op verschillende niveaus stimuleren de leerlingen om hun leeservaring en waardering te verwoorden.

  • De leerlingen kunnen de teksten en opdrachten koppelen aan een literatuurportfolio.
  • In het literatuurportfolio staan extra verwerkingsopdrachten die de leerlingen prikkelen om creatief met fictie om te gaan.
Genietend lezen

Uit: Campus Nederlands 1 bronnenboek