Projecten
 • In de projecten komen alle receptieve, productieve en interactieve
  vaardighede
  n
  uit de voorgaande lessen geïntegreerd aan bod in communicatieve en originele opdrachten. Leerlingen leren hierdoor samenwerken en creatief denken en handelen.

 • De stimulerende contexten motiveren de leerlingen om hun verbeelding te gebruiken en laten hen plezier beleven in taal. 
 • Het zelfstandig werk is een middel om nieuw opgedane kennis en vaardig­heden vast te zetten en geeft een hoge autonomie aan de leerlingen.

Uit: Campus Nederlands 1 leerwerkboek basis

 • Dankzij de heldere uitleg en het register is het vademecum eerste graad een ideaal naslagwerk.
 • Het vademecum bevat onder andere stappenplannen vaardigheden, spelling, spraakkunst, woordenschatstrategieën en informatievaardigheden.

 • De leerlingen reflecteren over de taalsystematiek in het Nederlands en leggen het verband met de vreemde talen Frans, Engels en Latijn. 
 • In het (leer)werkboek vind je handige verwijzingen naar het vademecum.
Vademecum