Doelgerichte,
communicatieve
opdrachten met
OVUR-fiches
 • De productieve en interactieve opdrachten zijn opgebouwd volgens de OVUR-strategie
 • Het gevarieerde aanbod aan situaties met een verschillende moeilijkheidsgraad speelt in op keuzevrijheid van de leerling op vlak van interesse en niveau.

 • Transparante criteria geven de mogelijkheid om effectieve feedback te formuleren. De leerlingen kunnen ook eigen criteria aanvullen.
 • Na het reflecteren formuleert de leerling werkpunten voor een volgende opdracht en stopt de leerling de uitneembare spreek- of schrijffiche in het portfolio.

Uit: Campus Nederlands 1 werkboek

Zelfgestuurd leren
met het portfolio

Onderzoek toont aan dat leerlingen betere leerprestaties behalen als ze hun leerproces zelf in handen nemen. Een portfolio is hiervoor hét instrument.

 • Het portfolio nodigt leerlingen uit om zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Het is een instrument om breed te evalueren.
 • Een persoonlijk en toegankelijk werkinstrument, op maat van de leerling.
 • Leerlingen verzamelen zelf hun resultaten en evalueren hun leerproces.
 • Leerlingen vinden er tips om hun prestaties te verbeteren en formuleren individuele werkpunten.
 • Leercompetentie en reflectievaardigheden van de leerlingen staan centraal.
Wat is het?
 • Een permanent overzicht voor een eenvoudige en gerichte coaching.
 • Stimuleert de verticale samenwerking binnen de vakgroep Nederlands.
Wat is het voordeel voor de leerkracht?