Bronnenboek
 • Het authentieke bronnenmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis.
 • Stimuleert efficiënte informatieverwerving en -verwerking in functionele contexten.

 • Biedt een breed aanbod van verschillende tekstsoorten waarmee je kunt inspelen op de keuzevrijheid van de leerlingen op vlak van niveau en interesse.
 • Het leerstofoverzicht geeft de leerlingen een duidelijk beeld van de leerstof per les en de voorkennis die ze ervoor nodig hebben. 
 • Integratie van kennis en vaardigheden, opgebouwd volgens duidelijke leerlijnen en stappenplannen.
 • Via een stapsgewijze en inductieve aanpak exploreren en interpreteren leerlingen taalgebruik en taalsysteem.

 • Functioneel kleurgebruik ondersteunt de leercompetentie. De vastzetting van de leerstof, vaardigheden en strategieën gebeurt steeds in een groen kader. 
 • De schooltaalwoorden zijn aangeduid met een sterretje. Leerlingen kunnen zo stilstaan bij de woordvorming en de betekenis van het schooltaalwoord in deze context. Verdere inoefening van de schooltaalwoorden gebeurt in de les Schooltaalwoorden.
Werkboek,
leerwerkboek plus en
leerwerkboek basis

Uit: Campus Nederlands 1 werkboek

 • Met het kant-en-klaar materiaal kun je meteen van start met binnenklas­differentiatie.
 • Dankzij de extra uitbreidingsopdrachten bij het werkboek en het leerwerkboek plus kunnen de leerlingen verdiepend aan de slag.

 • Bij het leerwerkboek kunnen de leerlingen remediëringsopdrachten maken om de leerstof volledig onder de knie te krijgen. 
 • Leerlingen kunnen met de nodige hulpmiddelen en op eigen tempo leren en werken.

Uit: Campus Nederlands 1 leerwerkboek basis

Uit: Campus Nederlands 1 leerwerkboek plus